In onze winkel verkopen wij het volgende assortiment

Haas

 

De haas komt in heel Nederland voor, veelal in bewoond agrarisch gebied. De soort is herkenbaar aan de lange oren, stevige achterpoten en de amberkleurige ogen. Zowel het mannetje (de rammelaar) als de vrouwelijke haas (de moer) mogen 15 oktober tot en met 31 december van zonsopgang tot zonsondergang worden bejaagd.
 
Haas heeft een karakteristieke en échte wildsmaak en heeft daarom ook wat extra aandacht nodig tijdens de bereiding.
 
Richtlijn kerntemperatuur: filets & rug 48-52°C, hazenbouten 82°C

 

Hazenrug heel of gefileerd, 2 pers € 23,50 per stuk
Hazenfilet ca. 120/130 gr., 1 pers € 11,75 per stuk
Hazenbout ca. 350 gr., 1 pers € 8,75 per stuk
Hazenvoorbout/schouder 2 per persoon € 4,50 per stuk
Hazenragoutvlees van de achterbout gesneden € 28,50 per kg
Haas heel in stukken, 4/5 pers € 42,50 per stuk
Hazenpeper kant en klaar € 32,50 per kg

Alle getoonde prijzen zijn inclusief BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen en eventuele gemaakte fouten.

Wilde eend

 

De wilde eend is slechts een van de vele eendensoorten die in Nederland voorkomen. De mannelijke wilde eend, de woerd, kenmerkt zich door de glanzende groene kop en het grijze en bruine lijf. Het wijfje, het eendje genaamd, is voornamelijk bruinkleurig. De vogel is te vinden in grote delen van Europa. In Nederland zijn het gehele jaar eenden te vinden maar vooral in de winter stijgt hun aantal: tussen de half en één miljoen overwinteren hier. Wilde eenden zijn voornamelijk te vinden in waterrijke gebieden. Behalve de zwemeenden kent Nederland ook verschillende soorten duikeenden, zee-eenden, zaagbekken en bergeenden. Net als ganzen en alle andere in Nederland voorkomende watervogels mogen deze niet worden bejaagd.
 
Richtlijn kerntemperatuur: filets 55°C medium – 65°C gaar en bouten well 75°C. Eend (heel) 79-82°C

 

Wilde eenden  heel of gefileerd, 2 pers € 14,50 per stuk
Kooieenden  heel of gefileerd (indien voorradig) € 15,50 per stuk

Alle getoonde prijzen zijn inclusief BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen en eventuele gemaakte fouten.

Fazant

 

De fazant is een veelvoorkomende hoendersoort in Nederland en is vooral te vinden in een vochtige omgeving waar tevens de nodige dekking te vinden is. Het diersoort leeft in groepen en is voornamelijk overdag actief. De jacht op fazanten kent twee openingstijden. Op de haan mag tussen 15 oktober tot en met 31 januari worden gejaagd. De jacht op de hen sluit een maand eerder, op 31 december. Voor beide geslachten geldt dat alleen tussen zonsopgang en zonsondergang mag worden gejaagd.
 
Richtlijn kerntemperatuur: rond 65°C

 

Fazant haan heel of gefileerd, ca. 3 pers € 18,50 per stuk
Fazant hen heel of gefileerd, ca. 2 pers € 17,00 per stuk
Fazantfilet € 4,25 per ons
Fazanatenbouten € 4,50 per stuk

Alle getoonde prijzen zijn inclusief BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen en eventuele gemaakte fouten.

Konijn

 

Het konijn is één van de vijf bejaagde wildsoorten. Dit wil zeggen dat er tijdens het jachtseizoen op gejaagd mag worden. Het jachtseizoen voor konijnen loopt van 15 augustus tot en met 31 januari. Daarnaast kunnen konijnen lokaal veel schade aanrichten. In heel Nederland mag de schade gedurende het gehele jaar met het geweer bestreden worden. Voor ons assortiment aan konijn. We verkopen naast wild konijn ook tam konijn.
 
Richtlijn kerntemperatuur van zowel tam als wild konijn: filets medium-rare 52-55°C, bouten well 82°C
 

Wild konijn

 

Wild konijn in stukken € 17,50 per stuk

Tam konijn

 

Konijn heel of in stukken € 17,50 per kg
Tamme konijnenachterbouten ca. 250 gr. (vers) € 22,90 per kg
Tamme konijnenrug vers € 22,50 per kg
Tamme konijnenfilet ca. 80 – 100 gr. € 4,45 per 100 gr

Alle getoonde prijzen zijn inclusief BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen en eventuele gemaakte fouten.

Houtduif

 

De houtduif (bosduif, ringduif, koolduif, of in jagerstaal: “blauwe”) is de grootste van de in Nederland voorkomende duivensoorten. Het verspreidings- en broedgebied beslaat Europa, West- en Midden- Azië, Noord Afrika, het Middellandse Zeegebied tot in India. In winter en voorjaar komen grote groepen blauwen van de Scandinavische landen naar Nederland. De houtduif is een handige, onvermoeibare vlieger, met een licht dwarrelende vlucht.
 
Richtlijn kerntemperatuur: medium 63°C
 

Wilde duif heel of gefileerd, 1 pers € 6,25 per stuk

Alle getoonde prijzen zijn inclusief BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen en eventuele gemaakte fouten.

Hert

 

Het edelhert wordt tot het zogenoemde roodwild gerekend en is voornamelijk te vinden op de Veluwe. Afschotvergunningen hangen samen met de voorjaarsstand van de soort. Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij gaat uit van een maximale stand van ongeveer 800 stuks. De afschotperiodes voor edelherten zijn doorgaans tussen 1 september tot en met 28 februari voor geweidragers en tot 15 maart voor de vrouwelijke edelherten (hindes) en kalveren.
 
Richtlijn kerntemperatuur: biefstuk medium rare 55°C, hertenbout 62°C
 

Hertenbiefstukjes vd rug op maat € 8,90 per 100 gr
Hertenfilet vd rug € 8,90 per 100 gr
Hertenboutdeel €4,90 per 100 gr
Hertenbout met been vanaf ca. 4 kg € 23,50 per kg
Hertenrollade € 42,50 per kg
Hertenragoutvlees van de schouder € 26,50 per kg
Hertenkoteletten (frenched racks) € 7,90 per 100 gr
Gerookte hertenham € 4,95 per 100 gr

Alle getoonde prijzen zijn inclusief BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen en eventuele gemaakte fouten.

Ree

 

De reeënstand is in Nederland tamelijk gezond. Er zijn drie redenen om een afschotvergunning te verlenen: een te hoge reestand veroorzaakt ziekten onder de soort, de toegebrachte landbouwschade en het streven naar een gelijke verhouding mannelijke en vrouwelijke reeën.
 
Geen vleessoort is zó mals als ree.
Richtlijn kerntemperatuur: biefstukjes medium rare 55°C, Reebout 62°C

 

Reerug op karkas ca. 1800 – 2400 gr.,4-6 pers € 64,50 per kg
Reebiefstukjes op maat gesneden € 10,90 per 100 gr
Reefilet vd rug ca. 450 gr. € 10,90 per 100 gr
Reeachterbout ca. 2 kg, 6-8 pers € 37,50 per kg
Reeschouder met been € 21,50 per kg
Reerollade van de achterbout € 44,50 per kg
Reeragoutvlees € 34,50 per kg
Reekoteletten (diepvries) € 6,95 per 100 gr

Alle getoonde prijzen zijn inclusief BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen en eventuele gemaakte fouten.

Wild zwijn

 

Het wild zwijn, te vinden in de Veluwe en de grensstreek, kent een gezonde stand. Bij deze soort is er een gewenste voorjaarsstand: maximaal 600 stuks. Om een wild zwijn te mogen bejagen is een zwartwildbrevet nodig, dat is een bewijs van schietvaardigheid.
 
Richtlijn kerntemperatuur: bout & rugfilet 60-65°C

 

Wildzwijnsbiefstukjes op maat € 6,25 per 100 gr
Wildzwijnsfilet van de rug € 6,25 per 100 gr
Wildzwijnsrug op karkas ca. 3-4 kg, 4-6 pers € 33,50 per kg
Wildzwijnskoteletten diepvries € 39,50 per kg
Wildzwijnsachterbout ca. 2-3 kg, 6-8 pers € 35,00 per kg
Wildzwijnrollade van de achterbout € 39,50 per kg
Wildzwijnsragoutvlees € 32,50 per kg
Gerookte wildzwijnsham € 4,95 per 100 gr

Alle getoonde prijzen zijn inclusief BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen en eventuele gemaakte fouten.

Het jachtbedrijf

 

Jagen

De vrije jacht is in Nederlands verboden. Slechts met een speciale vergunnen mag gejaagd worden. Sinds 1 april 2002 is de Flora- en Faunawet van kracht waarin alles met betrekking tot de jacht wordt geregeld. Er is in deze wet ook per wildsoort vastgesteld wanneer erop gejaagd mag worden.

 

Vanaf Tot en met
Ree (geit)* 1 januari 15 maart (op afschot)
Ree (bok)* Vanaf 15 mei Op afschot
Wild konijn 15 augustus 31 januari
Wilde eend 15 augustus 31 januari
Hert 1 september 28 januari
Houtduif 15 oktober 31 januari
Haas 15 oktober 31 december
Fazant (hen) 15 oktober 31 december
Fazant (haan) 15 oktober 31 januari
Wildzwijn Op afschot

* Ree krijgen wij uit binnen- en buitenland, hierdoor hebben wij ook buiten de seizoenen meestal ree op voorraad.

Het Jachtbedrijf is het meest actief van 15 oktober tot en met 31 december. Aan het slot van het jaar wordt de wildstand op peil gehouden. De jacht en het eten van wild vormt een klein gedeelte van de reeks van activiteiten die tot het jachtbedrijf behoren.

Het jachtbedrijf in Nederland houdt zich bezig met wildbeheer op basis van één van de modernste jachtwetten in Europa. De eisen die aan jagers worden gesteld zijn pittig. Eén van de onderdelen van de jachtwet is dat de jager niet alleen verplicht is om de wildstand op peil te houden maar ook dat hij schade door wild aan bos en landbouw dient te voorkomen en te bestrijden.

De 1000 jachtopzichters die in het jachtbedrijf werkzaam zijn houden toezicht op ruim 700.000 ha. Daarmee is het jachtbedrijf de grootste terrein beherende organisatie in ons land, naast de landbouw. Naast controle op stroperij wordt door de jachtopzichters, die over opsporingsbevoegdheid beschikken, controle uitgeoefend op allerlei milieu- en natuurinbreuken.

Op initiatief van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging zijn door heel Nederland wildbeheereenheden (WBE) opgericht. Een wildbeheereenheid is een samenwerkingsverband van jachthouders. Hun verantwoording is het planmatig wildbeheer in een gebied van 3000 à 5000 ha.

 

Meerwaarde jachtbedrijf

Een belangrijke taak binnen de WBE’s is het verbeteren van de leefomgeving van het wild. Door de invloed van mensen zijn grote delen van Nederland erg wildonvriendelijk geworden.

WBE’s maken het voor het wild leefbaar door de volgende maatregelen:
– het onderhouden en aanleggen van houtwallen
– het inplanten van zogenaamde overhoeken, stukken van het terrein waar de boer niet met zijn moderne machine kan werken
– het aanleggen van wildakkers, waar zowel voedsel als dekking voor het wild aanwezig is
– het bemiddelen en adviseren bij het braakleggen van landbouwgronden ten gunste van het wild
– het aanleggen en onderhouden van kleine poelen en plassen ten behoeve van broedgelegenheid en rust voor het waterwild
– het plaatsen van wildspiegels, om aanrijdingen met wild te voorkomen
– wildredders aan agrariërs ter beschikking stellen om maaiverliezen te voorkomen
– het plaatsen van wildtrappen waarmee te water geraakt wild de steile kant van een kanaal kan beklimmen

 

Oogst

Als beloning voor het werk dat de jager doet, mag hij binnen het wildbeheerplan van de WBE het wild oogsten mits dat gebeurt zonder de soort en het leefgebied aan te tasten.

Exotisch wild

 

Ook voor exotische specialiteiten bent u bij ons aan het goede adres: o.a. kangoeroe, struisvogel, bizon en krokodil.

 

Kangoeroebiefstuk ca. 100 gr. € 3,95 per 100 gr
Struisvogelbiefstuk momenteel niet verkrijgbaar
Bizon momenteel niet verkrijgbaar
Krokodil € 7,95 per 100 gr

 
Let op! Exotisch wild is niet altijd leverbaar. Bel 010 – 412 46 99 voor de actuele voorradigheid.
 
Alle getoonde prijzen zijn inclusief BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen en eventuele gemaakte fouten.

 

* Wilt u eens écht iets nieuws proeven? Probeer dan bizonvlees uit Canada. De bizons leven op grote farms, hebben veel vrijheid en eten gezond. Dat proeft u. Bizonvlees wordt over het algemeen beschouwd als een betere kwaliteit vlees dan de goede rundrassen zoals bijvoorbeeld Angus en Limousin. Het vlees is donderrood en bevat een dun lijntje vet. Het is een gezond alternatief. Nieuwsgierig geworden? We kunnen u over de bereiding adviseren.