Bereikbaarheid
Alle woningen, winkels, horeca en binnenhoven blijven te voet bereikbaar. Waar nodig worden omleidingen voor het (fiets)verkeer aangegeven.
 
Parkeren
Parkeren is niet mogelijk in de opgebroken straat. Parkeren kan eventueel wel aan de Admiraal de Ruyterweg, bij de Action (Lombardkade).
 
Tramverkeer
Vanwege de werkzaamheden aan het tramspoor rijdt de tram niet in de straat tussen 15 mei en 27 oktober.
 
Werkzaamheden
De riolering, de straat en de openbare verlichting worden vervangen. Stedin en Evides vervangen een aantal van hun leidingen en kabels. Daarnaast werkt de RET aan een deel van het tramspoor.
 
Veiliger
Om de veiligheid te verhogen wordt de snelheid voor al het auto- en tramverkeer in de Jonker Fransstraat teruggebracht naar 30 km per uur, eerst in het deel tussen de Goudsesingel en de Admiraal de Ruyterweg en op termijn in de gehele Jonker Fransstraat. Bovendien wordt het kruispunt met de Admiraal de Ruyterweg veiliger gemaakt.
 
Fasering en duur van het werk
Fase 1
Jonker Fransstraat tussen Goudsesingel en Admiraal de Ruyterweg van half mei tot half augustus 2023
 
Fase 2
Kruising Jonker Fransstraat – Admiraal de Ruyterweg van half augustus t/m september 2023
 
Fase 3
Jonker Fransstraat tussen Admiraal de Ruyterweg en Noorderbrug (nieuwe bestrating en groen aanleggen) van oktober tot begin december 2023
 
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de gemeente
Gemeente Rotterdam.
 
Hieronder volgen een aantal impressie tekeningen vanuit de Gemeente Rotterdam.

Terug naar nieuwsoverzicht